I SAMARBETE MED ISR, IMMUNE SYSTEM REGULATION
Bildkälla: Stockfoto

Immunterapibolaget ISR står inför spännande genombrott och genomför företrädesemission

Immunterapibolaget ISR står inför spännande genombrott och genomför företrädesemission

Det Stockholmsbaserade immunterapibolaget ISR, genomför under våren en fullt garanterad företrädesemission på 71,7 miljoner kronor. ISR är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på att utveckla immunstimulerande läkemedel som kan behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer.

ISR, Immune System Regulation, som är baserade på Karolinska Institutet i Stockholm, utvecklar immunstimulerande läkemedel som aktiverar det egna immunsystemet för att behandla kroniska infektionssjukdomar. ISR bedriver studier och utvecklar läkemedel inom två plattformsprogram med inriktning på HIV respektive cancer, HBV och Coronaviruset. ISR engagerar kroppens immunsystem genom att identifiera mekanismer som på olika sätt kan stimulera immunsystemet att hitta och angripa en virusinfekterad cell eller en cancercell.

Motivet för Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets pågående studier, initiera nya studier samt förbereda inför prekliniska och kliniska studier med flera läkemedelskandidater, så väl som återbetala det brygglån som upptogs i december 2019.

– Emissionen ger oss en stark ekonomisk plattform att genomföra utvecklingsarbetet inom våra prioriterade utvecklingsområden. Vår målsättning är att skapa resultat som påskyndar såväl kommersialisering som licenssamarbeten, säger Ola Winqvist, vd på ISR.

Studier ska resultera i nya läkemedel för HIV-och cancerpatienter

HIV behandlas sedan 1990-talet med bromsmediciner. Mellan 10 och 15 procent av patienterna utvecklar dock en resistens mot bromsmedicinerna. ISR genomför nu en pågående Fas 2 studie i Sverige som de hoppas kunna avslutas under 2020. Målsättningen är att utveckla ett immunterapibaserat läkemedel som är verksamt även för HIV-patienter som utvecklat immunitet mot bromsmediciner.

ISR bedriver nu studier på läkemedelskandidater för cancertyper som till stor del orsakas av genetiska skador, exempelvis malignt melanom, urinblåscancer och lungcancer. Ambitionen är att djurstudierna ska vara klara hösten 2020. Därefter siktar de på att få tillstånd att genomföra studier på människor.

Nya spännande satsningar, ska behandla Corona på ett unikt sätt

I april 2020 inledde ISR in vivo-studier med ett nytt inhalationsvaccin mot Covid-19. Det sker i samarbete med bioteknikföretaget TCER och om allt går som det ska inleds studier i höst. ISR utvecklar ett vaccin som ska stärka kroppens försvar mot virus i slemhinnan, virusets ingångsport till kroppen.

"ISR har med sitt omfattande forskningsprogram utvecklat en mycket intressant pipeline där vi nu inväntar flera studieresultat. Detta bör glädja investerare som vill se riskspridning”

Ola Winqvist, vd på ISR

Erbjudandet i korthet

Emissionsvolym: 71,7 MSEK.
Pre-money värdering: 71,7 MSEK.
Handelsplats: Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Villkor: Tre (3) befintliga aktier berättigar innehavaren att teckna en unit.
Unit: En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Teckningsperiod:  15 maj – 29 maj 2020.
Teckningskurs: 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie då teckningsoptioner tillkommer vederlagsfritt.
Säkerställande: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av erbjudandet.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 februari 2021 till och med den 10 mars 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden 9 februari 2021 - 22 februari 2021, dock lägst 2,90 SEK och som högst 8,70 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden 25 oktober 2021 – 5 november 2021, dock lägst 2,90 SEK. 

Till bolagets investerarsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med ISR, Immune System Regulation . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER