I samarbete med Bublar Group

Inbjudan till teckning av Units i Bublar Group AB (publ)

Det emissionsaktuella teknikbolaget Bublar Group (fortsättningsvis omnämnt “Bublar”) skapar framtidens mobilupplevelser. Detta genom att tillhandahålla spel och appar vilka kombinerar den senaste tekniken inom Augmented Reality eller så kallad AR och platsbaserade tjänster!

Via ett investeringserbjudande riktat till allmänheten kan du nu via teckning av Units bli delägare i Bublar. Den pågående nyemissionen äger rum mellan den 7 - 26 september och bolaget avser att ansöka om listning på NGM Nordic MTF snarast möjligt efter emissionens genomförande. Du finner investeringserbjudandet i sammandrag i denna artikel och i sin helhet i det memorandum som laddas ned genom länken längst ned i artikeln.

Om företaget Bublar och AR-tekniken

Sedan starten hösten 2015 har Bublar byggt en gedigen organisation av kreativa spelutvecklare och erfarna mjukvaruutvecklare som kan 3D-visualisering, realtidssimulering, AR och GIS (geografiska informationssystem). Totalt har det investerats 30 Mkr i kapital i Bublar.

Vad är då Augmented Reality eller AR som förkortningen lyder? Detta frågar sig säkert många av våra läsare? AR kan enkelt beskrivas som en förstärkt verklighet och innebär att användaren genom mobiltelefonens kameraläge eller särskilda AR-glasögon betraktar en fysisk miljö vilken förstärks med hjälp av texter, figurer eller animationer.

Bublar har idag en egenutvecklad mjukvaruplattform, som möjliggör för användaren att skapa mobilspel och tjänster, där stora volymer användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Mjukvaruplattformens funktioner skapar helt nya möjligheter för såväl nya spelidéer som befintliga spel vilka kan få en helt ny spelplan.

Bublar planerar lansering av sin första produkt

Bublar tar nu steget in i en kommersiell fas och står inför lansering av sin första produkt. Denna produkt beskriver företaget som en nyskapande platsbaserad social upplevelse där användarna skapar, integrerar och upptäcker eget och andras innehåll. Appen beskrivs som nästa generation sociala upplevelse som kombinerar AR-tekniken och platsbaserade tjänster.

En marknad i stark tillväxt

Bublar kombinerar och använder sig av teknik från tre snabbväxande områden: Augmented Reality, Location Based Services (platsbaserade tjänster) och Mobiltelefonbaserade spel och appar.

Marknaden för AR växer enligt Börsvärldens källor stadigt och förväntas enligt Digi-Capital år 2020 värderas till hela 90 miljarder dollar.

Emissionen i sammandrag och viktiga länkar

Teckningstid: 7 september - 26 september 2017
Emissionskurs: 3,67 kr per Unit
Värdering, Pre-money: 64,2 Mkr
Unit: En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption
Emissionsbelopp vid full teckning: 6 400 000 Units motsvarande 23,5 Mkr före emissionskostnader
Garanti och teckningsförbindelse: Totalt 20,0 Mkr motsvarande ca 85 procent av emissionen har garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare, ledning och nytillkommande aktieägare om 5,0 Mkr samt ett garantikonsortium om 15,0 Mkr.

Läs allt om investeringserbjudandet

För att ladda ned informationsmemorandum, anmälningssedel samt ta del av pressmeddelande och presentationsfilm av Bublar – klicka på länken nedan och besök Bublars emissionsrum!

Du finner bolagets hemsida på denna länk.

Besök bolagets emissionsrum

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Bublar Group. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser