Bildkälla: Stockfoto

Incoax Networks: Mycket starka försäljningssiffror - Carlsquare

Idag offentliggjorde InCoax sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Nedan följer våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser samt övriga nyheter.

-Nettoomsättningen blev ca 7,62 miljoner kronor, vilket översteg vår prognos med 36 procent. Denna nettoomsättning är angiven före aktiverade utvecklingskostnader och övriga rörelseintäkter.

-InCoax nådde en bruttomarginal i förhållande till nettoomsättningen på 55 procent, vilket är en bra nivå. Bruttomarginalen är mycket viktig för bedömning av bolagets framtida intjänings-förmåga.

-Resultatet efter finansnetto om minus 3,69 miljoner kronor var klart bättre än vår prognos om minus 7,77 miljoner kronor. Justerat för högre aktiverade utvecklingskostnader samt övriga rörelseintäkter jämfört med våra estimat hade Incoax resultat efter finansnetto istället blivit minus 4,98 miljoner kronor. Även detta är avsevärt bättre än vår prognos före denna rapport.

-Samarbetet med den nordamerikanska Fiber/LAN-operatören utvecklas mycket väl med en ökad försäljning och orderingång under det tredje kvartalet 2021.

-Fälttester med Tier 1-operatören i USA har som tidigare meddelats nu genomförts. Nästa steg är en upphandling där InCoax har ett mycket bra utgångsläge att få en volymbeställning.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER