Bildkälla: Stockfoto

Inditex minskar omsättningen och gör förlust under första halvåret

Spanska klädbolaget Inditex, som är en stor konkurrent till H&M, redovisar minskande omsättning under första halvåret jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 37,3 procent till 8 033 miljoner euro (12 820).

Ebitda-resultat blev 1 486 miljoner euro (3 447), med en ebitda-marginal på 18,5 procent (26,9).

Rörelseresultatet blev -198 miljoner euro (2 040).

Resultatet före skatt var -263 miljoner euro (1 987).

Resultatet efter skatt blev -198 miljoner euro (1 553).

Inditex, MEURH1-2020/2021H1-2019/2020Förändring
Nettoomsättning8 03312 820-37,3%
EBITDA1 4863 447-56,9%
EBITDA-marginal18,5%26,9%
Rörelseresultat-1982 040
Rörelsemarginal15,9%
Resultat före skatt-2631 987
Nettoresultat-1981 553
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER