Bildkälla: Stockfoto

Inflationsutfallet överskuggades av coronaviruset – Öhman FRN Hållbar

Inflationsutfallet överskuggades av coronaviruset – Öhman FRN Hållbar

I februari kom inflationen in på 1,2 procent, vilket var lägre än förväntningarna på 1,6 procent. Inflationsutfallet överskuggades dock av spridningen av coronaviruset som väntas påverka den globala ekonomin. Det skriver Lars Kristian Feste, förvaltare Öhman FRN Hållbar A, i en månadsrapport.

Fonden minskade 0,12 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,09 procent.

Under månaden var aktiemarknaderna ner cirka sju procent, och räntor var ner drygt 0,2 procent.

"Under månadens första två veckor var kreditmarknaden ”on fire” och emissioner övertecknades två upp till tre gånger med kreditpremier som placerar sig under utgivarens räntekurva. Under denna period höll vi en försiktig inställning och deltog endast i ett fåtal emissioner", förklarar förvaltaren.

Förvaltaren tror att förbättringarna i konjunkturen på kort sikt kommer överskuggas av virusets negativa effekt på ekonomin. Detta kommer sannolikt hålla globala räntor på låga nivåer.

"Vidare ser inflationen ut att vara fortsatt svag vilket gör att ytterligare åtstramningar från Riksbanken nog inte är aktuellt. Vi tror därför inte att 10-åriga marknadsräntor kommer kunna stiga mycket i närtid", fortsätter han.

Totalt antal räntebärande värdepapper i fonden uppgick vid månadsslutet till 188 stycken.

Öhman FRN Hållbar A februari, 2020
Fond MM, föränding i procent -0,12
Index MM, föränding i procent -0,1
Fond i år, föränding i procent 0,1
Index i år, föränding i procent 0,09
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER