Bildkälla: Stockfoto

Infracom har tillträtt Centiljon

IT-Infrastrukturbolaget Infracom har idag tillträtt aktierna i Centiljon, framgår det av ett pressmeddelande.

I och med tillträdandet har Infracom erlagt en ovillkorad köpeskilling om 11 miljoner kronor. En tilläggsköpeskilling kommer erläggas genom kontant betalning och är villkorad till budgetuppfyllnad 2025-2026.

Affären presenterades tidigare i maj.

Centiljon omsatte 20,6 miljoner kronor och redovisade ett ebit-resultat på 1,4 miljoner kronor under förra året. Verksamheten är inriktad på IT-drift med egen hosting, fiber infrastruktur och serverdrift ihopkopplat med konsulter. Bolaget har kontor i Stockholm och kommer efter sommaren flytta samman med Infracoms övriga konsultverksamhet som är belägen i Solna.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER