Bildkälla: Stockfoto

Infracom har tillträtt QSi och genomfört kvittningsemission

IT-infrastrukturbolaget Infracom har nu tillrätt sitt förvärv av QSi Sweden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Infracom har på tillträdesdagen betalat en ovillkorad köpeskilling på 18,5 miljoner kronor. 11,5 miljoner kronor har betalats kontant medan resterande 7 miljoner kronor har betalats genom revers som kvittats mot 223 709 nyemitterade aktier i Infracom. Emissionskursen är fastställd till 31,29 kronor och baseras på volymviktad handelskurs mellan 22 februari till 20 mars.

Utöver den initiala köpeskillingen ska Infracom betala en tilläggsköpeskilling om 4 miljoner kronor genom kontant betalning som är villkorad till budgetuppfyllnad 2025-2026.

Det totala antalet aktier i Infracom uppgår efter kvittningsemissionen till 34 633 490 aktier.

"QSi är ett konsultbolag som erbjuder tjänster baserade på Microsoft 365 och Azure, men har också stor erfarenhet av lokala miljöer och hybridlösningar", skriver Infracom.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER