Bildkälla: Stockfoto

Ingen aktieexponering i augusti i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,6 procent

Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 1,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har inte haft någon aktieexponering i augusti och hela avkastningsbidraget kommer från
fondens räntebärande placeringar som gynnades av den starka riskaptiten på de finansiella marknaderna.

Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar månaden.

- Under augusti har avkastningen till stor del drivits av ett enskilt innehav. Ett nytt förslag på rekapitaliseringsplan för SAS mejslades ut och detta förslag var betydligt bättre för obligationsinnehavarna än det tidigare förslaget. Under augusti rapporterades om att detta förslag, till skillnad från det förra, fick bra stöd från obligationsinnehavarna och detta drev upp
kursen på obligationerna. Det finns dock en betydande och något förbryllande diskrepans mellan hur å ena sidan hur obligationsmarknaden implicit prissätter värdet på SAS-aktien som hybridobligationerna ska konverteras till och hur å andra sidan aktiemarknaden har prissatt samma aktie där aktiekursen ligger betydligt högre än vad obligationskurserna implicerar.

Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent1,6
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent-3,0
Index i år, förändring i procent-0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER