Bildkälla: Stockfoto

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA ökade mer än väntat i januari

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA ökade mer än väntat i januari.

Tjänsteindexet förbättrades till 46,6 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 45,0.

Föregående månads utfall reviderades till 44,7 från preliminärt 44,4.

Det sammanvägda indexet förbättrades till 46,6 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 46,4.

Föregående månads utfall reviderades till 45,0 från preliminärt 44,6.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAjanuari, 2023Konsensusdecember, 2022Reviderad
Inköpschefsindex för tjänstesektorn46,645,044,444,7
Inköpschefsindex sammanvägt46,646,444,645,0
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER