Bildkälla: Stockfoto

Inlåsta kassaflöden gynnar fastighetssektorn framöver - Avanza

Peter Norhammar som förvaltar Avanza Fastighet by Norhammar menar att flera fastighetsbolag kommer troligtvis leverera stabila resultat framöver genom inlåsta kassaflöden. Det skriver han i ett blogginlägg på Avanzas hemsida.

"För 2022 förväntar vi oss att medianbolaget bland de nordiska fastighetsbolagen kommer öka kassaflödet per aktie med nära 10 procent jämfört med 2021. Vi bedömer att substansvärdena kommer fortsätta stiga som ett resultat av kassaflöden från befintliga fastigheter och lönsam projektutveckling", skriver Norhammar.

Samtidigt menar förvaltaren att det kommer vara stor skillnad mellan olika segment där lager och logistiklokaler drivs av strukturella trender som till exempel ökad e-handel. Även efterfrågan för industrilokaler bedöms vara stabilt. Avslutningsvis menar Norhammar att både samhällsfastigheter och dagligvaruhandel är segment som helt säkert komma fortsätta uppvisa en stabil tillväxt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER