Bildkälla: Stockfoto

Insplorion redovisar små förändringar av sitt resultat

Sensorplattformsbolaget Insplorion, som nyligen flyttat till First North, redovisar små förändringar av sitt resultat i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen uppgick till 23 000 kronor (785 000).

Rörelseresultatet blev -4,4 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före och efter skatt var -4,5 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-0,26). Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,2 miljoner kronor (-2,7).

"Den operativa verksamheten under 2020 har gjort tydliga framsteg. I slutet av november stod det klart att en ledande tysk biltillverkare lade en order om att hyra och utvärdera Insplorions batteriutvecklingsinstrument under en period om 4 till 6 månader. Ordern kom via det internationella mätteknikföretaget Kistler och samarbetet med dem formaliserades i anslutning till affären. Den tyska biltillverkaren har stort fokus på elektrifiering och avser bland annat att använda Insplorions instrument för att mäta tillståndet i litiumjon-batterier", skriver vd Patrik Dahlqvist i rapporten.

Vätgassensorprojektet drivs framåt genom projektet med Chalmers och Powercell samt med stöd av Energimyndigheten. Instrumentaffären hade en trög marknad under fjolåret. Pandemin har påverkat möjligheten att hålla vanliga möten.

"Vi har utvecklat vårt arbetssätt på så sätt att digitala demonstrationer och säljmöten har ökat vår effektivitet i den mån de varit möjliga att genomföra. Vi ser samtidigt hur forskningsanslag hos universiteten temporärt i stor omfattning styrts om till virusrelaterad forskning vilket har minskat möjligheterna att få forskningsanslag hos flera av våra instrumentkunder. Detta till trots har en positiv syn på innevarande år då antalet pågående kundkontakter ökar och intresset hos dem likaså", skriver Insplorion-chefen.

Arbetet inom området luftkvalitetssensorer utvecklas som förväntat.

"Plattformen har uppgraderats baserat på fälttest och tidiga kundinstallationer. Under andra halvåret 2020 har några installationer genomförts i Norden. Vi har fått positiv återkoppling och ser framför oss att antalet installationer ökar både i antal och storlek, speciellt när resultaten från första fasens installationer visar teknikens fördelar gentemot existerande lösningar", skriver Dahlqvist.


Insplorion, MkrQ4-2020Q4-2019
Nettoomsättning0,00,8
Rörelseresultat-4,4-2,4
Resultat före skatt-4,5-2,5
Nettoresultat-4,5-2,5
Resultat per aktie, kronor-0,41-0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,2-2,7
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER