I SAMARBETE MED OFFENTLIGA HUS
Bildkälla: Stockfoto

Offentliga Hus - en högaktuell aktör på den heta samhällsfastighetsmarknaden

Intervju När Offentliga Hus grundades år 2011 var man ett av Sveriges första renodlade samhällsfastighetsbolag. Sedan dess har bolaget utvecklats till att bli en av samhällsfastighetssektorns ledande aktörer. Utvecklingen har gått i snabb takt och i oktober 2020 nådde Offentliga Hus en viktig milstolpe med noteringen på Stockholmsbörsen. Drygt två månader senare förvärvade SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) en majoritetsandel i bolaget.

- Att SBB valt att köpa en majoritet av aktierna i Offentliga Hus ser jag som ett kvitto på vårt framgångsrika arbete med bolaget och även med renodlingen av vår verksamhet. Bärsnoteringen i sig är ett kvitto på detta, berättar Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.

Under de första nio månaderna 2020 hade Offentliga Hus en tillväxtökning på 20 procent och ännu snabbare ökning av driftnetto och förvaltningsresultat. Därtill har bolaget stått sig starkt genom den rådande Coronapandemin.

- Under Coronakrisen har vårt kassaflöde visat sin styrka. Samhällsfastigheter är en stabil del av fastighetssektorn med relativt låg konjunkturkänslighet, och en mycket lovande marknad framöver. Decennielånga hyresavtal och stabila kassaflöden bidrar till att samhällsfastigheter är en robust sektor, även när övriga delar av fastighetssektorn är ostadig, säger Fredrik Brodin.

Offentliga Hus äger och förvaltar fastigheter med i huvudsak offentliga hyresgäster i större och medelstora städer runtom i Sverige. 74 procent av fastighetstillgångarna finns i de tre storstadsregionerna, resterande del finns i växande regionstäder runtom i landet. 

-Vi är ett transaktionsdrivet bolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av samhällsfastigheter inom våra tre huvudsegmenten skola och utbildning, vård och omsorg samt offentliga kontor. Vår övergripande vision är att vara den ledande fastighetspartnern till aktörer inom svensk välfärd genom att erbjuda långsiktiga och hållbara fastighetslösningar, berättar Fredrik Brodin.

Händelserik expansionsfas

Mellan 2017 och 2019 växte Offentliga Hus fastighetsbestånd från två till sju miljarder kronor. Under 2020 har ytterligare förvärv för ca 2,1 miljarder genomförts och fastigheter för ca 0,5 miljarder kronor har avyttrats. Hösten 2020 börsnoterades bolaget på Nasdaq First North Premier varvid över en miljard tillfördes bolagets kassa. Under det gångna året har bolagets organisation även växt med 20-talet handplockade medarbetare.

Enligt VD Fredrik Brodin finns en tydlig plan för bolagets fortsatta tillväxt där en notering på börsens huvudlista och att nå kreditbetyget Investement Grade är högt prioriterade mål. Vad SBB’s inträde som ny huvudägare kommer betyda vet man dock ännu inte mycket om.

- Offentliga Hus har en stark kassa, bra fastigheter och en professionell organisation och det är nog den kombination som SBB ser kombinerat med sin egen finansiella styrka. I det korta perspektivet fortsätter vi arbeta på som vanligt med målsättningen att bygga ett ännu starkare bolag, och på längre sikt återstår det att se vilka förändringar SBB’s förvärv av aktier medför i praktiken, säger Fredrik Brodin.

 

Text: Annika Wihlborg

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Offentliga Hus. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER