Bildkälla: Stockfoto

Enad Global 7-en framgångsrik global spelkoncern siktar på fortsatt hög tillväxttakt

intervju Spelkoncernen Enad Global 7, som sedan 2017 är noterade på Nasdaq First North Growth Market, är en av spelhimlens starkast lysande stjärnor just nu. Enad Global 7 utvecklar, marknadsför och distribuerar spel till PC, konsol och mobiltelefoner. Koncernen hade under de första två kvartalen 2020 en nettoomsättningstillväxt på drygt 1000 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Enad Global 7 utvecklar spel för såväl konsoler som PC och mobiltelefoner. En viktig ambition är att skapa synergieffekter mellan spelbolagen i koncernens portfölj. EG7 står för Enad Global 7 och är en bolagsgrupp inom spelindustrin som täcker hela värdekedjan inom spelproduktion från koncept till konsument och är listad på Nasdaq First North. Namnet symboliserar att man är en sammanhållen enhet som verkar på alla sju kontinenter och gruppen består bland annat av Big Blue Bubble, Toadman Studios och Antimatter Games inom spelutveckling, Petrol inom marknadsföring, och Sold Out inom spelförläggning och distribution.

Unik serviceplattform lyfter spelbolagen

I egenskap av koncern är Enad Global 7 en ovanlig aktör på den globala spelmarknaden, som i huvudsak består av spelbolag som fokuserar på en specifik typ av spel. Visserligen finns det andra aktörer vars affärsmodeller påminner om Enad Global 7. En faktor som gör Enad Global 7 unikt är dock den gedigna serviceplattform som koncernen byggt upp för att stötta sina bolag med alltifrån affärsutveckling till marknadsföring och spelutvecklarresurser. Via sina spelutvecklingsdivisioner agerar Enad Global 7 dessutom konsulter till andra spelbolag runtom i världen. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Enad Global 7:s förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har nära partnerskap med Team 17, Rebellion och Frontier Developments.

Emission ger stärkt kassa och ökad rörelsefrihet

Enad Global 7 har nyligen genomfört en riktad emission som resulterade i 429 miljoner kronor.

–Det övergripande syftet med emissionen var att attrahera nya investerare till vår koncern samt att rusta oss för framtida förvärv av spelbolag och licensrättigheter. Vi har glädjande nog flera namnkunniga institutionella investerare som gång på gång visat att de tror på oss som bolag och har stark tilltro till vår affärsidé, däribland Stenafamiljen. I den senaste emissionen tecknade också bland annat TIN Fonder och Creades aktier. Nu när emissionen är avslutad har vi stärkt vår kassa, vilket ger oss en ökad rörelsefrihet. Det underlättar när vi vill tillvarata framtida affärsmöjligheter, säger Robin Flodin, vd för och grundare av Enad Global 7.

Den höga tillväxttakten är såväl organisk som förvärvsdriven. Förvärv av spelbolag är en central del av koncernens tillväxtstrategi. Under 2019 förvärvade Enad Global 7 bland annat Antimatter Games, Petrol och Sold Out.  Under 2020 har bolaget bland annat förvärvat det kanadensiska spelbolaget Big Blue Bubble. Robin Flodins målsättning är att bibehålla hög tillväxttakt även framöver.

Sprider riskerna med flera bolag och mångfacetterade intäktsströmmar

En av Enad Global 7:s styrkor är just de mångfacetterade intäktsströmmarna.

–Många spelbolag satsar allt på ett fåtal titlar, vilket förstås ökar risken med tanke på att man aldrig kan vara säker på om ett nytt spel ska bli framgångsrikt eller ej. Vår strategi handlar istället om att sprida riskerna genom att inte lägga alla ägg i samma korg. Intäkter genereras dels via spelutveckling i många olika genrer och för flera olika plattformar, marknadsföringskampanjer för sina egna och andra bolags spel samt fysisk och digital förläggarverksamhet, säger Robin Flodin.

–Våra två primära fokusområden just nu är att hitta nya intressanta bolag att förvärva, samt att se till att våra egna spel som släpps framförallt 2021 och 2022 blir så bra som möjligt. Vår starka affärsmässiga stödstruktur hjälper spelföretag att lyckas. Spelbolagens intresse av att bli en del av vår koncern är därför överlag stort. Vi jobbar aktivt för att hjälpa bolagen att bli framgångsrika och bildar tillsammans ett gemensamt ekosystem, en familj av spelutvecklare som kan nå framgång på flera marknader. Det senaste året har vi även investerat tungt i ett tiotal speltitlar som lanseras 2021 och 2022. Om en eller flera av dessa titlar når ett ordentligt genomslag innebär det förstås en rejäl skjuts på intäktssidan, säger Robin Flodin.

www.enadglobal7.com

 

Text: Annika Wihlborg

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER