Sponsrad

Intervju med Monica Wallter, vd för LIDDS

I detta reportage träffar Börsvärlden Monica Wallter som är vd för det First North-noterade bolaget LIDDS. Företaget utvecklar cancerläkemedel som ska vara lika effektiva som dagens läkemedel men ge patienterna mindre biverkningar och ökad livskvalitet. NanoZolid som är bolagets patenterade teknologi kan kombineras med de flesta läkemedel för lokalbehandling av cancertumörer. ​

Vi berättar i reportaget bland annat om Monicas minst sagt gedigna bakgrund inom Life Science och läkemedelsbranschen samt om de spännande projekten som numera finns i LIDDS. Vi kommer även in på börskursen, den parameter som de flesta av våra läsare sannolikt ytterst är intresserade av. Du kan nedan läsa hur analytikerkåren ställer sig till LIDDS nuvarande värdering.

Monica Wallters bakgrund och tidigare uppdrag

Monica Wallter har en lång erfarenhet och en imponerande bakgrund som präglas av ledande befattningar inom välkända läkemedels- och Life Science-bolag. Sedan 2000 har Monica bland annat verkat som vd för Probi och Ellen. 2015 tillträdde hon som vd för LIDDS och därefter har det skett stora strategiska förändringar med flera intressanta läkemedelsprojekt i utveckling. På Monicas meritlista finns även 15 års internationella chefsbefattningar och ledande positioner i Pharmacia-koncernen.

Teknologin NanoZolid - en nyckelfaktor för LIDDS

Med Monicas bakgrund och erfarenhet ställer vi frågan vad som gör just LIDDS så intressant? Svaret är teknologiplattformen NanoZolid.

- Teknologiplattformen NanoZolid ger oss möjlighet att utveckla nya, effektiva och lokalt verkande läkemedel med mindre biverkningar som ger bättre livskvalitet för cancerpatienter. LIDDS är ensamma om att kunna erbjuda sex månaders effektduration vilket innebär färre behandlingar samt fördelar för både patienter och samhälle. NanoZolid-teknologin har patentskydd på alla större marknader i ytterligare 10-13 år vilket kommersiellt gör LIDDS attraktivt då vi kan erbjuda licenser till läkemedelsbolag som har behov att förbättra ett specifikt läkemedel eller att förlänga patenttiden på redan etablerade läkemedel, berättar Monica.​

NanoZolid innebär alltså unika och stora möjligheter att skapa nya effektiva läkemedel med mindre biverkningar, möjligheter till fler externa utvecklingsavtal och licensavtal. Finns det mer att säga om NanoZolid?

- NanoZolid-teknologin har få begränsningar då vi kan kombinera och styra frisättning av injicerbara läkemedel med både små och större molekyler, t.ex antikroppar i t.ex. tumörer och detta öppnar upp ett oerhört kommersiellt intressant område där LIDDS kan få spännande samarbeten och licensavtal i framtiden.

- Vi har redan tecknat ett utvecklingsavtal inom bröstcancer med externt företag, Belina AB, och det finns intresse från fler läkemedelsbolag. LIDDS har utvecklingsprojekt i preklinisk fas för lokal cytostatikabehandling och för immunterapi. LIDDS prostatacancerprojekt som är i Fas II validerar dessutom att depåteknologin fungerar och kan leverera kliniska effekter på patienter. Här har LIDDS med NanoZolid kommit längre och bevisat mer än de flesta andra drug-deliverybolagen, fortsätter Monica.

För att ge er läsare en lättöverskådlig bild av den tämligen avancerade teknologin bakom NanoZolid har vi valt att tillsammans med Monica förenkla och punkta upp de faktorer som är unika och kan leda till värdetillväxt för LIDDS. (Om du vill fördjupa dig i NanoZolid finner du informationen på LIDDS hemsida som vi länkar till längst ned i reportaget.)

NanoZolids unikhet och fördelar:

  • Flexibel och patenterad teknologiplattform som passar de flesta läkemedel som kan injiceras lokalt.
  • Långsiktig och kontrollerad läkemedelseffekt från veckor till sex månader.
  • Möjlighet att komma runt problem med olika läkemedel, t.ex. biverkningar och frekventa behandlingar.
  • NanoZolid kan förlänga patentskyddet på etablerade läkemedel fram till 2030 eller till 2037 om den senaste patentansökan blir godkänd ger möjligheter till Life Cycle Management för läkemedelsbolagen. ​
  • NanoZolid-teknologin är validerad i Fas II genom att visa kliniska effekter på prostatacancerpatienter.
  • Möjlighet till ett stort antal externa samarbeten och licensavtal. NanoZolid kan användas vid tumörbehandling men är även lämplig för andra läkemedelsgrupper, t.ex. mot inflammation.

NanoZolid-teknologin kan ge läkemedel förlängt patentskydd

En ständigt förekommande fråga inom Life Science och läkemedelsbranschen är patent. När ett patent gått ut är det som bekant fritt fram för konkurrenter att tillverka likartade läkemedel och lösningar vilket ofrånkomligen slår hårt mot det företag som var först med stora försäljningstapp som följd. ​Under vår inledande telefonintervju med Monica kommer vi in på LIDDS befintliga patent och dess livslängd.

- Vi har ansökt om ytterligare patent på NanoZolid-teknologin som vid godkännande ger patentskydd till 2037. NanoZolid som kombineras med en läkemedelssubstans produceras i 13 olika steg och det är en speciell och annorlunda process som inte är enkel att plagiera den dag patentskyddet går ut. Recipharm, som är LIDDS kontraktstillverkare, har nyligen producerat läkemedel i industriell skala inför en Fas IIb-prövning inom prostatacancer. Därmed behöver inte en licenspartner lägga omfattande tid och pengar för att validera produktionsprocessen efter att licensavtal tecknats vilket innebär att tiden till marknad kortas med flera år.

LIDDS värdeskapande samarbeten

För mindre Life Science-bolag är samarbeten med andra aktörer och utlicensieringsavtal ofta avgörande faktorer för bolagets utveckling. Börsvärlden frågar Monica vilka befintliga samarbeten LIDDS har idag och vilken potential skapar detta för framtida värdetillväxt? Vidare undrar vi om det finns något att berätta om kommande samarbeten?

- Det exklusiva utvecklings- och optionsavtalet med Belina AB för en bröstcancerprodukt är det första externa avtalet. Intresset för LIDDS teknologi är högt varför fler samarbeten förväntas. LIDDS vill skapa fler samarbeten som på sikt kan finansiera bolaget fullt ut och ge stor värdetillväxt för LIDDS aktieägare.

Är LIDDS undervärderat på börsen? Vad säger analytikerna?

- LIDDS har med rådande börskurs samt den uppsida som skapas av framförallt de nya NanoZolid-projekten på senare tid av olika analytiker lyfts fram som en klart undervärderad aktie. Bland annat det kända analyshuset Stockpicker och Redeye menar att en betydligt högre kurs än den som råder idag är motiverad. Du finner länkar till dessa analyser längst ned i reportaget. (LIDDS handlas i dagsläget i intervallet 6-7 kronor vilket ger ett börsvärde omkring 120 MSEK).

Börsvärlden avslutar intervjun med ett par frågor rörande IR och vad Monica själv tycker om den potential som finns i LIDDS teknologi.

Monica, sedan du tillträdde som VD på LIDDS sett dig i flera olika sammanhang, bland annat på Redeye Investor Forum och på event arrangerade av Aktiespararna. Synlighet är enligt Börsvärlden A och O när det gäller att uppnå likvid handel och i förlängningen en rättvis värdering av börskursen. Kan du berätta hur ni planerar att synas framgent så att fler investerare kan få upp ögonen för er unika NanoZolid-teknologi?

- LIDDS kommer närmast att delta på Småbolagsdagen den 12 juni på Sheraton i Stockholm och vi har löpande dialoger med intresse från börsrelaterad media, t.ex. Börsvärlden och appen Börskollen.

En avslutande fråga till dig som vd och LIDDS främste företrädare! Varför kan det vara ett bra läge att investera i företaget på nuvarande kurnivå?

- Det korta svaret är att LIDDS har flera mycket spännande NanoZolid-projekt som kan utlicensieras inom 1-2 år. Så här långt har vi uppnått positiva resultat i samtliga utvecklingsprojekt, oberoende av läkemedel, vilket inte är vanligt i läkemedelsindustrin.

- LIDDS har presenterat positiva prekliniska resultat i en lungcancermodell där lokalbehandling med cytostatika var lika effektiv som systemisk behandling, men utan att ge de besvärande biverkningar som cellgifter innebär när de tillförs via blodet. Vi förbereder nu för att starta en Fas I studie för NanoZolid med docetaxel, det ska bli mycket intressant att se resultat på människa. Vidare har bolaget visat att NanoZolid kan kombineras med stora biomolekyler för immunterapi.

- Ett stort problem vid immunterapi av cancer är de svåra och okontrollerade biverkningar som dessa potenta bioläkemedel kan ge och lokalbehandling med NanoZolid bedöms kunna ge motsvarande effekt men med mindre biverkningar. Vårt prostatacancerprojekt har kommit längst, en Fas IIb-studie i Kanada och Finland förväntas att rapportera resultat under första halvåret 2018.

- Utöver LIDDS egna utvecklingsprojekt utvecklar vi en ny produkt åt Belina AB med målsättning att förbättra behandlingen av bröstcancer. Intresset för LIDDS projekt och för NanoZolid-teknologin är numera stort och vi ser fram emot fler externa projektsamarbeten och licensavtal.

Viktiga länkar

Klicka här för att besöka LIDDS hemsida.

Läs analyser genomförda av LIDDS (externt material):

Läs Redeyes analys

Läs Stockpickers analys

Förtydligande
Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med LIDDS AB (publ). Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser