Sponsrad

SMG tillsammans med det senaste förvärvet Oddway, som kort efter affären utsågs till Sveriges bästa produktionsbolag i Årets Byrå.

Intervju med Shortcut Media Group – Ett av Sveriges snabbast växande medieföretag

Börsvärlden fortsätter sin IR-bevakning av Shortcut Media Group, ett av Sveriges snabbast växande medieföretag. Bolaget, vars IPO-emission blev kraftigt övertecknad, (371 procent i täckningsgrad) planerar nu för en ny emissionsrunda vilken ni kan läsa om i denna artikel. Börsvärlden har i detta reportage ställt ett antal frågor till VD Anders Brinck.

- Vi har på kort tid blivit en tydlig marknadsledare i Sverige. Vi levererar produktion av absolut högsta internationella klass och hittills har vi överträffat alla tillväxtmål. Både vi och marknaden har utvecklats mycket positivt, berättar Anders Brinck för Börsvärlden.

Nedan följer de frågor vi ställt till Anders rörande tillväxt förvärv och framtida målsättningar:

Shortcut visade nyligen tresiffrig omsättningstillväxt för femte kvartalet i rad, med 159 procent tillväxt under Q1 2017. Hur kan ni växa så snabbt?

- Det är en kombination av förvärv och fin organisk tillväxt. Både 2016 och så här långt 2017 har vår organiska tillväxt överstigit 20 %. Här utvecklas både vi och marknaden mycket positivt. Samtidigt visar vi trots den höga tillväxten sunda marginaler, med en rörelsemarginal om 9 % 2016.

Ni kommunicerade nyligen, i samband med det senaste förvärvet i mars, att ni är ett av Sveriges ledande filmproduktionsbolag i kortformat. Vad innebär det?

- Vi har på kort tid blivit en tydlig marknadsledare i Sverige inom filmproduktion i kortformat, vilket var ett viktigt mål för 2017. Det vill säga inom den typ av kortfilm vars efterfrågan nu ökar mycket snabbt i takt med att behovet av rörlig bild exploderar i alla digitala och sociala plattformar.

Sedan 2016 har ni genomfört tre förvärv, varav ett 2017. Totalt har fem förvärv gjorts sedan 2012. Hur ser er pipeline ut framöver?

- I dagsläget har vi två pågående förvärvsdialoger i storleksordningen 4-8 Mkr. Ambitionen är att stänga en affär nu i sommar. Därutöver har vi en "short list’" med möjliga förvärvskandidater som hela tiden utvärderas.

Bara under 2017 har ni vunnit Årets Byrå i Sverige, nominerats till Agency of the Year globalt och tilldelats ytterligare sju nomineringar. Vad innebär det?

- Det är en bekräftelse på att vi levererar produktion av absolut högsta internationella klass och med utmärkt kundnöjdhet. Ger stor genklang i hela branschen och kommer att utgöra en stor draghjälp i både vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete det kommande året.

Vad har ni för mål under 2017?

- Vi ska växa med ca 50% till en omsättning om minst 60 Mkr och har som ambition att nå en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) om ca 11%.

Ni genomför en spridningsemission med teckningsperiod 31 maj till 19 juni. Varför kan det vara intressant att investera i Shortcut just nu?

- Nedan listar jag några av anledningarna:

  • Shortcut växer mycket snabbt. 229% under 2016 och 159% under Q1 2017. Det innebär att vi, så långt, överträffat alla tillväxtmål vi kommunicerade när vi noterades 2016.
  • Vi har ett utmärkt track record av att genomföra lyckade förvärv. Sen 2016 har vi genomfört tre förvärv och vi kommer att fortsätta förvärva i hög takt.
  • Snabb marknadsutveckling inom rörlig mediaproduktion, som präglas av hög tillväxt. 2016 växte både den svenska och internationella marknaden för digital filmproduktion med ca 20%.
  • Majoriteten av återkommande kunder och långa avtal, trots en mycket diversifierad kundbas.

Emissionsvillkor i sammandrag:

Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2017

Minsta teckning: 1 000 aktier

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie (9% rabatt mot 20 dagars volymviktad kurs)

Emissionsbelopp: 7,8 Mkr (9,8 Mkr inklusive övertilldelningsoption)

Antal nyemitterade: 1 200 000 (1 510 000 inklusive övertilldelningsoption)

Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Mer information och dokument finns att ladda ner på bolagets webbplats. Det finns även möjlighet att teckna direkt via BankID på följande länk.

Se Shortcut Media Groups bokslutsfilm

Shortcut Media Group levererar numera sina bokslut i filmformat.

Förtydligande
Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Shortcut Media Group AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Kostnadsfri prenumeration
Annonser