Bildkälla: Stockfoto

IPC vände till vinst under första kvartalet

Oljebolaget IPC redovisar en högre omsättning och vänder till vinst under det första kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg 66,8 procent till 134,3 miljoner dollar (80,5).

Produktionen landade på 43 700 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet (46 000). Av det var 44 procent heavy crude oil, 19 procent light and medium crude oil och 37 procent var naturgas.

Utfallet överträffade den övre änden av guidningen som gavs vid kapitalmarknadsdagen. Det starka utfallet går att hänföra till Kanada-verksamheten som uppvisade bland annat en hög produktionstid över alla tillgångar.

IPC guidar för att produktionen i snitt hamnar mellan 41 000 till 43 000 oljeekvivalenter per dag under 2021.

Bruttovinsten blev 37,9 miljoner dollar (-12,4), med en bruttovinstmarginal på 28,2 procent.

Ebitda-resultat blev 66,3 miljoner dollar (19,0), med en ebitda-marginal på 49,4 procent (23,6).

Den operativa kostnaden per fat oljeekvivalent var 14,4 dollar, vilket är i linje med guidningen från kapitalmarknadsdagen.

Resultatet efter skatt blev 26,9 miljoner dollar (-40,0).

Nettokassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 49,3 miljoner dollar (41,0).

IPC, MUSDQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning134,380,566,8%
Bruttoresultat37,9-12,4
Bruttoresultatmarginal28,2%
EBITDA66,319,0248,9%
EBITDA-marginal49,4%23,6%
Nettoresultat26,9-40,0
Kassaflöde från löpande verksamhet49,341,020,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER