Bildkälla: Stockfoto

IPO-aktuella Aventura Groups vd: Vi har en unik position på marknaden

IPO-aktuella Aventura Group ska fortsätta växa kraftigt under de kommande åren, då storlek associeras med stärkta marknadsmöjligheter. Tanken med satsningen på joint ventures är att ta del av uppsidan vid framgångar i högre utsträckning.

- Vi har en rätt unik position. Det är väldigt få bolag i Kina i dag som har samma setup som oss med alla funktioner under ett och samma tak, säger vd:n Gustav Åström i en intervju på måndagen.

Aventura, som är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator, siktar på en notering på First North. Anmälningsperioden för att delta i börsnoteringsemissionen avslutas i dag den 31 maj.

De hjälper bolag med den kinesiska marknaden på olika sätt. I vissa fall hjälper Aventura till med en eller flera specifika operativa funktioner, medan i andra fall tar de ett helhetsansvar för den kinesiska verksamheten åt kundens räkning. I kundlistan märks namn som Aarke, Indiska och Gina Tricot.

- Jag har varit i Kina i 16 år och mina medgrundare har varit här ungefär lika länge. Bolaget grundades för tio år sedan, men de senaste fyra åren har vi fokuserat på att vara en plattform för mindre och medelstora varumärken som vill in i Kina och växa, säger vd:n som nämner att det är en modell som är unik för just Kina-marknaden.

- Det är den största konsumentmarknaden i världen, och det är den helt klart största marknaden för e-handel. Det är helt enkelt en marknad som är svår att ignorera för många bolag. Samtidigt är den utmanande och det krävs rätt mycket för att lyckas, förklarar vd:n.

Cirka 80 procent av nettolikviden om 14,3 miljoner kronor ska dock gå till en ny satsning på investeringar i "joint ventures", alltså samriskbolag där Aventura går in som delägare.

- Vi ser det som en naturlig förlängning av vår affärsmodell. När vi jobbar med ett varumärke så känner vi i vissa fall att vi tror väldigt mycket på just det här. I och med att vi har en väldigt bra koll på vad som fungerar i marknaden och sedan utför det operationella arbetet själva så blir det naturligt för oss att investera våra egna pengar och bli delägare. Vi vill vara med om hela uppsidan, säger vd:n.

- Det bygger upp så mycket värde om man lyckas i Kina och det finns många exempel på detta. Om vi kan vara med och ta del av det värdet utöver att bara ha en intäktsdelningsmodell så tror vi att det kan vara väldigt värdefullt för oss, tillägger han.

Målsättningen är att växa över 50 procent på årsbasis under de kommande tre åren. På sikt är målet en rörelsemarginal överstigande 20 procent.

- Vi tycker att tillväxttakten är rätt rimlig för oss givet hur vi har vuxit historiskt, så det är vi rätt säkra på att uppnå. I det första kvartalet växte vi med över 70 procent. Under de kommande åren är det verkligen fokus på att bli så stora som möjligt och bygga ut vår portfölj av joint ventures, understryker vd:n.

- I vår bransch är det viktigt att ha lite storlek. Då är det andra typer av möjligheter som kommer till oss, så tillväxt är strategiskt viktigt. Vi skulle kunna ha en rätt bra lönsamhet nu om vi skalade tillbaka vissa av de aktiviteter vi gör men vi känner att det är för tidigt, berättar bolagschefen.

Ambitionen är att hitta en balans framgent mellan att kunna växa så snabbt som möjligt och en marginal i verksamheten, men tillväxt är på kort sikt ett överordnat mål. Det behövs dessutom för att nå lönsamhetsmålet.

Förmågan att attrahera och behålla personal med viktiga kompetenser pekas ut som en viktig faktor för att kunna fortsätta leverera värde till kunderna, liksom goda relationer med de största e-handelsplattformarna i Kina.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER