IPO: Bygghemma faller i premiärhandeln på Stockholmsbörsen

Aktien är ner 5,5 procent i den inledande premiärhandeln.

Annons

Bygghemma, ett e-handelsbolag inom hemförbättring, faller i premiärhandeln på Stockholmsbörsen på tisdagen den 27 mars. Bolaget är 2018 års första nyintroduktionen på Stockholmsbörsen. Teckningskursen sattes till 47,50 kronor per aktie, vilket var mitt i det aviserade intervallet på 45 till 50 kronor per aktie. 

Aktien har hittills idag handlats till mellan 44,51 kronor som lägst betalt och 48 kronor som högst betalt. Senast betalt klockan 11.20 var 44,90 kronor, vilket motsvarar en nedgång på 5,5 procent jämfört med teckningskursen på 47,50 kronor. Bygghemma har 107,77 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 4,9 miljarder räknat på senast betalt. 

Erbjudandet omfattade 29,65 miljoner aktier, varav 7,37 miljoner nyemitterade aktier. Återstående 22,28 miljoner aktier säljs av befintliga aktieägare. Bygghemma tillförs en bruttolikvid om 350 miljoner kronor och en nettolikvid på 321 miljoner kronor. 

Säljaren FSN Capital Shareholders har en möjlighet att sälja ytterligare högst 4,43 miljoner aktier i bolaget i en övertilldelningsoption. Ankarinvesterna, danska ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension och investmentbolaget Creades, har åtagit sig att köpa 5,26 miljoner aktier i erbjudet, motsvarande 250 miljoner kronor. 

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser