Bildkälla: Stockfoto

Kabe föreslår namnbyte till Kabe Group

Kabe föreslår namnbyte till Kabe Group

Aktieägarna i Kabe kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj i Tenhult.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström samt nyval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, innebärande att
bolagets firma ska vara Kabe Group. Styrelsen kan upplysningsvis informera om att Kabe Husvagnar kommer att namnändras till Kabe och Adria Caravan till Adria.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER