Bildkälla: Stockfoto

Kabe minskar både omsättning och resultat under tredje kvartalet

Kabe minskar både omsättning och resultat under tredje kvartalet

Kabe redovisar minskande omsättning och vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 514 miljoner kronor (610), en minskning med 16 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 29 miljoner kronor (48), med en rörelsemarginal på 5,6 procent (7,9).

Resultatet efter skatt blev 26 miljoner kronor (39), en minskning med 33 procent mot föregående år.

Kabe, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 514 610 -15,7%
Rörelseresultat 29 48 -39,6%
Rörelsemarginal 5,6% 7,9%
Nettoresultat 26 39 -33,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER