Bildkälla: Stockfoto

Kabe ökar omsättning och rörelseresultat

Husvagns- och husbilstillverkaren Kabe redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 0,9 procent till 1 055 miljoner kronor (1 046).

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (78), med en rörelsemarginal på 7,6 procent (7,5).

Resultatet före skatt var 85 miljoner kronor (80).

Resultatet efter skatt blev 66 miljoner kronor (64), en ökning med 3,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 7,33 kronor (7,11), vilket innebär en ökning med 3,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 78 miljoner kronor (-103).

Andelen producerade ej färdigställda enheter var i perioden fortsatt höga till följd av tidigare förseningar, vilket har inneburit att dessa enheter inte kunnat faktureras och levereras till återförsäljarna. Merparten av dessa enheter bedöms kunna färdigställas och faktureras till återförsäljarna under andra kvartalet 2024.

Intresset för bolagets produkter och generellt för Mobile Living är fortsatt stort och de långsiktigt positiva trenderna består. Den sena våren har dock haft en återhållande effekt på försäljningen
hos återförsäljarna. Det rådande marknadsklimatet har påverkat efterfrågan och försäljningen av nya enheter i återförsäljarledet, medan försäljningen av begagnat har fortsatt att utvecklas stabilt. Kabe ser att konsumenternas köpprocess har blivit längre än tidigare.

Lagernivåer av husbilar i Europa börjar bli relativt höga hos återförsäljarna och arbete pågår med att återställa lagernivåerna. För att balansera lagren hos återförsäljarna kommer volymerna
fortsatt att anpassas mellan husvagnar, husbilar och vans till de olika marknaderna.

Kabe, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning1 0551 0460,9%
Rörelseresultat80782,6%
Rörelsemarginal7,6%7,5%
Resultat före skatt85806,3%
Nettoresultat66643,1%
Resultat per aktie, kronor7,337,113,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet78-103
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER