Bildkälla: Stockfoto

Kabe rapporterar betydligt högre vinst i Q4, produktionen mötte utmaningar från covid-19 (uppdatering)

(Uppdatering avser information om resultat och nedersta styckena)

Husvagns- och husbilstillverkaren Kabe förbättrade resultat markant i det fjärde kvartalet och föreslår en utdelning på 3,00 kronor per aktie (0). Omsättningen var också högre än samma period i fjol.

Omsättningen steg 27,1 procent till 568 miljoner kronor (447).

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (3), med en rörelsemarginal på 3,2 procent (0,7). Det starkare resultatet förklaras av att fjolårets rörelsemarginal var svag på grund av att kostnader inte gick att justera i samma takt som efterfrågan på den svenska husbilsmarknaden föll.

Resultatet före skatt var 23 miljoner kronor (9), och efter skatt 18 miljoner kronor (7)

I utdelning föreslås 3,00 kronor (0).

Covid-19 gjorde sig kännbar på bolaget under fjärde kvartalet

”Kabes produktion har mött utmaningar relaterat till de smittskyddsåtgärder som införts till följd av covid-19 vilket avsevärt påverkat planering och bemanning. Problemen med inleveranser av material har påverkat resultatet. Det har även skett en förskjutning av leveranser från Adriafabriken i Slovenien”, skriver bolaget.

Bolaget vittnar också om covid-19-problem hos flera av underleverantörerna vilket kan leda till en potentiell påverkan på egna verksamheten.

”Flera underleverantörer har på grund av regional smittspridning i perioder tvingats stänga sina anläggningar samt behövt göra kraftiga neddragningar av leveranser på grund av hög personalfrånvaro. Vår bedömning är fortsatt att situationen rörande covid-19 kan få en påverkan på Kabe Groups verksamhet, främst vad gäller potentiella svårigheter att få tillgång till råmaterial och komponenter”, heter det i rapporten.
Kabe, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning56844727,1%
Rörelseresultat183500,0%
Rörelsemarginal3,2%0,7%
Resultat före skatt239155,6%
Nettoresultat187157,1%
Utdelning per aktie, kronor3,000
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER