Bildkälla: Stockfoto

Kabe rapporterar sitt bästa rörelseresultat någonsin i första kvartalet

Kabe rapporterar sitt bästa rörelseresultat någonsin i första kvartalet

Kabe redovisar ökande intäkterna och resultatet i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. Det är bolagets bästa rörelseresultat någonsin under ett kvartal.

Nettoomsättningen steg till 652 miljoner kronor (589), en ökning med 11 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 48 miljoner kronor (44), med en rörelsemarginal på 7,4 procent (7,5).

Resultatet före skatt var 49 miljoner kronor (43).

Resultatet efter skatt blev 38 miljoner kronor (33). Resultat per aktie hamnade på 4,28 kronor (3,71), vilket innebär en ökning med 15 procent mot föregående år.

"Efter många års kontinuerlig uppgång har totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden blivit mer avvaktande. Kabe-koncernen har under kvartalet gjort anpassningar för en eventuell förändrad marknadssituation. Koncernen-koncernens marknadsandel i Sverige, Norge och Finland uppgick till 43 procent (46) för husvagnar och 14 procent (13) för husbilar", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Orderingången för både Kabes och Adrias husvagnar och husbilar har fortsatt på ett positivt sätt. Vi bedömer att de ökade lagernivåerna hos återförsäljarna kommer att påverka verksamhetsåret 2019. Under kvartalet har därför vissa produktionsanpassningar genomförts", skriver bolaget.

"Vi kommer, genom vår kompletta produktportfölj, kunna behålla och utveckla vår starka marknadsposition i Norden. Målsättningen är att koncernen långsiktigt ska ha en marknadsledande position, inom varje pris- eller produktsegment för husvagnar och husbilar", skriver Kabe.

Kabe, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 652 589 10,7%
Rörelseresultat 48 44 9,1%
Rörelsemarginal 7,4% 7,5%
Resultat före skatt 49 43 14,0%
Nettoresultat 38 33 15,2%
Resultat per aktie, kronor 4,28 3,71 15,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER