Bildkälla: Stockfoto

Kambi lägger fram ny kapitalallokeringsstrategi som inkluderar återköp

Sportboksleverantören Kambi har i linje med sin nyligen uttalade avsikt lagt fram en ny kapitalallokeringsstrategi med målet att återföra kapital till aktieägare. Strategin innehåller bland annat aktieåterköpsprogram, framgår det av ett pressmeddelande.

Som en del av strategin kommer bolaget ha en lägsta kassabehållning som kommer ses över regelbundet.

"Genom att upprätthålla denna balans kommer en flexibilitetsnivå att uppnås som är tillräcklig för att finansiera Kambis rörelsekapitalbehov samt avsätta en lämplig driftsreserv för oväntade händelser", skriver Kambi i uttalandet.

"Alla likvida medel som överstiger denna minimikassa kommer att återföras till aktieägarna."

Kambi har inför den kommande extra bolagsstämman lagt fram förslaget att styrelsen får bemyndigande till att köpa aktier för upp till 10 procent av det totala antalet i företaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER