Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Kansas Fed index ökade mer än väntat i februari

Kansas Fed index ökade mer än väntat i februari.

Indexet förbättrades i februari till 24. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 15.

Föregående månads utfall var 17.

USAfebruari, 2021KonsensusFörändring mot konsensusjanuari, 2021
Kansas Fed index241560,0%17
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER