Bildkälla: Stockfoto

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 71,5 procent i september

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 71,5 procent i september, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 71,8.

Föregående månads utfall var 71,4.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %september, 2020KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2020
Kapacitetsutnyttjande71,571,8-0,4%71,4
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER