Bildkälla: Stockfoto

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 74,5 procent i december

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 74,5 procent i december, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 73,6.

Föregående månads utfall var 73,3.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %december, 2020KonsensusFörändring mot konsensusnovember, 2020
Kapacitetsutnyttjande74,573,61,2%73,3
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER