Bildkälla: Stockfoto

Kappahl ökar omsättningen, resultatet upp rejält under fjärde kvartalet

Kappahl ökar omsättningen, resultatet upp rejält under fjärde kvartalet

Klädkedjan Kappahl, som är på väg att köpas ut från börsen av Mellby Gård, redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt högre vinst.

Omsättningen uppgick till 1 322 miljoner kronor (1 239), en ökning med 7 procent mot föregående år.

Bruttomarginalen låg på 56,8 procent (59,2).

Rörelseresultatet blev 108 miljoner kronor (66), med en rörelsemarginal på 8,2 procent (5,3).

"Rörelseresultatet i fjärde kvartalet påverkades positivt genom lägre kostnader i både butik och administration, total effekt under året var cirka 32 MSEK. Programmet kommer ge full effekt under nästa verksamhetsår. Som vi aviserade vid föregående delårsrapport kommer resultatförstärkningsprogrammet att utökas. I nuläget adderas ytterligare 50 MSEK där hyror och butiksytor, övriga omkostnader och en fortsatt översyn av organisationen kommer att stå för ungefär lika delar. Arbetet fortgår för att identifiera ytterligare resultatförstärkningsmöjligheter", uppger vd Elisabeth Peregi.

Resultatet efter skatt blev 96 miljoner kronor (49), en ökning med 96 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,25 kronor (0,64), vilket innebär en ökning med 95 procent mot föregående år.

Styrelsen avser att återkomma om ett eventuellt utdelningsförslag.

Kappahl, Mkr Q4-2018/2019 Q4-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 1 322 1 239 6,7%
Rörelseresultat 108 66 63,6%
Rörelsemarginal 8,2% 5,3%
Nettoresultat 96 49 95,9%
Resultat per aktie, kronor 1,25 0,64 95,3%
Utdelning per aktie, kronor 2,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER