Bildkälla: Stockfoto

Kappahls effektiviseringar väntas ge full effekt nästa år – tf vd

Kappahls effektiviseringar väntas ge full effekt nästa år – tf vd

Klädkedjan Kappahl flaggade i delårsrapporten för det andra kvartalet om kommande effektiviseringar som innebär minskade kostnader, personalneddragningar och stängning av ett 20-tal butiker. Effekten av åtgärdsprogrammet väntas bli synlig nästa år och kostnaderna kring programmet kommer att tas löpande under kommande kvartal. Det uppgav bolagets finanschef och tillförordnade vd Peter Andersson under en rapportkonferens i dag.

Kappahl-chefen summerade kvartalet med att försäljningen av barnkläder går bra, vilket det också gjort en bra tid. Utvecklingen för damkläder har förbättrats och herrkläder blir allt mer integrerade. Samtidigt ökar kostnaderna, framförallt kostnader som tas ute i butikerna. Utvecklingen beror på expansion men också på faktorer som löneinflation och negativa valutaeffekter.

- Vi har ena foten på bromsen, sade Peter Andersson under presentationen.

För kvartalet rapporterade Kappahl ett rörelseresultat på 2 miljoner kronor, ned från 5 miljoner kronor samma period i fjol. Nettoresultatet visade en förlust på 1 miljon kronor, från +5 miljoner i fjol. För att vända utvecklingen meddelade bolaget ett effektiviseringsprogram i samband med rapporten som innefattar butiksstängingar och personalminskningar och spara bolaget 100 miljoner kronor.

Personalnedskärningarna kommer att ske under året och kommer primärt att göras i “back end”, enligt den tillförordnade vd:n. Lejonparten, omkring 40 tjänster väntas försvinna från kontoret i Mölndal och logistikcentret. Förutom kostnadsbesparingarna som personalminskingarna medför ska bolaget se över kostnaderna som en del av effektiviseringen.

- Vi kollar på alla kostnader; hyreskostnader och saker vi köper. Vi ska bli smartare i leverantörskedjan och ha rätt sak på rätt plats, sade Peter Andersson och tillade:

- Effektiviteten i lager har potential att ge mycket. Vi kan ta tillvara på den ökande försäljningen mer än vi gör i dag.

Effektiviseringarna väntas få full effekt nästa år och väntas kosta omkring 40 miljoner kronor enligt Peter Andersson. Kostnaderna för programmet kommer att reserveras eller tas löpande under kommande kvartal.

- Det kan bli vissa nedskrivningar men majoriteten är ‘cash cost’, sade han.

Kappahl ska även bli mer flexibla i sitt butiksnät och kommer att fortsätta att utforska olika butiksformat. I slutet av februari öppnade bolaget sin första Kappahl Kids-butik i Stockholm, en butik på 300 kvadratmeter med enbart barnsortiment.

- Det har börjat bra, men vi får se hur det går. Det är ett exempel på hur vi kan vara mer relevanta, sade Peter Andersson.

I arbetet med att optimera butiksnätet kommer bolaget att stänga ett 20-tal butiker, vilket också kommunicerades i rapporten.

- Beroende på hur förhandlingarna går är inga marknader exkluderade. Det innebär också att vi kommer vara mer aggressiva när vi ser på vår butiksportfölj och hur vi ser på det framtida distributionsnätverket, sade Peter Andersson.

Peter Andersson påpekade också att det finns också en gaspedal i denna bromssituation. Bolaget planerar fortfarande att öppna nya butiker även om de inte har en massiv utrullningsplan.

- De butiker vi öppnar är primärt Newbiebutiker. Vi öppnar mest butiker som kan kopplas till e-com och är drivet av omnitänket. De fysiska butikerna måste stötta onlinehandeln och tvärtom, sade han

Under andra kvartalet, som innefattar december till februari, stod onlinehandeln för 5 procent av försäljningen, vilket är en mindre andel jämfört med tidigare kvartal. Orsaken uppges vara ett förändrat köpbeteende hos kund. Jämfört med samma kvartal i fjol steg onlineförsäljningen något.

- Inför julen handlar allt fler i butik. Man lägger inte en order i e-handeln för den kommer inte hinna fram innan jul, sade Peter Andersson.

I Polen uppgick försäljningen under kvartalet till 68 miljoner kronor, en ökning med 19,8 procent. På en fråga om bolaget är lönsamt på den polska marknaden svarade Peter Andersson:

- Ja, vi tjänar pengar i Polen och är nöjda med utvecklingen. Vi är mer agila till den polska marknaden, behandlar kunden och konkurrerar på ett annat sätt. Vi ser ingen anledning att inte fortsätta i Polen.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER