Bildkälla: Stockfoto

Karnov Group sätter teckningskursen till 43 kronor i notering på Stockholmsbörsen den 11 april

Karnov Group sätter teckningskursen till 43 kronor i notering på Stockholmsbörsen den 11 april

Karnov Group, en leverantör av affärsinformation inom juridik, skatt och revision samt miljö, hälsa och säkerhet i Danmark och Sverige, publicerar idag sitt prospekt inför en nyintroduktion på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget aviserade den 20 mars sin avsikt att genomföra en nyintroduktion på Stockholmsbörsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 43 kronor per aktie, vilket värderar hela bolaget efter erbjudandet till 4,2 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 43,5 miljoner aktier, varav 25,0 miljoner befintliga aktier som erbjuds av säljande aktieägare och 18,5 miljoner nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget. De säljande aktieägarna har möjlighet att utöka erbjudandet med högst 17,0 miljoner aktier och det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare högst 9,1 miljoner aktier.

Ankarinvesterare är Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind som har åtagit sig att teckna aktier för högst 607 miljoner kronor.

Anmälningstiden inleds den 1 april och avslutas för allmänheten den 9 april samt för
institutionella investerare den 10 april. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm blir den 11 april där aktien får kortnamnet KAR. Aktien kan tecknas hos Carnegie, Nordea, Nordnet och Avanza.

Huvudägare och säljare av aktier är Five Arrows Principal Investments, som är den europeiska private equity-verksamheten inom Rothschild & Co Merchant Banking.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER