Bildkälla: Stockfoto

Kavaljer Investmentbolagsfond avyttrar amerikanska jättar - fonden upp 9,2 procent i november

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 9,2 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 25,2 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarna Peter Lindvall och Håkan Telander.

Förvaltarna förväntar sig fortsatta finans- och penningpolitiska åtgärder från både USA och Europa för att stimulera ekonomin och hålla räntorna nere. Vidare tror man även på en stark BNP-återhämtning under 2021 och 2022.

De innehav som gick bäst under månaden var Aker, Sdiptech och LVMH. Innehaven Danaher, Medcap och Embrace hade störst negativ påverkan.

Fonden ökade sitt innehav i Berkshire Hathaway, LVMH, Medcap, Prosus och Ratos och minskade positionerna i Bure, Kinnevik och Sdiptech. Innehaven i Alphabet, Amazon, Apple, Fastator och Microsoft avyttrades helt. Nytt innehav i fonden är riskkapitalbolaget EQT med en vikt på 3,5 procent.

Största innehav vid utgången månad var Investor, Industrivärden och Berkshire Hathaway med vikterna 8,2, 6,8 respektive 5,8 procent.

Totalt hade fonden 28 innehav där de 10 största utgjorde 55,1 procent av portföljen.

Vid utgången månad uppgick aktieandelen till 95 procent.
Kavaljer Investmentbolagsfond, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent9,2
Index MM, förändring i procent12,3
Fond i år, förändring i procent25,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER