Bildkälla: Stockfoto

Kavaljer Investmentbolagsfond steg 2,7 procent i februari - avyttrat Kinnevik

(I den tidigare versionen stod det att fonden tagit in nya innehav när det egentligen rörde sig om ökningar.)

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 2,7 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Peter Lindvall och Håkan Telander.

Under februari har fonden avyttrat hela innehavet i Kinnevik samt minskat i EQT och Bure efter starka kursuppgångar. Samtidigt har förvaltarna valt att öka i AQ Group, Danaher, Johnson & Johnson, Ratos och VNV Global.

Angående avyttringen av Kinnevik kommenterar förvaltarna följande.

"Zalando utgör nära 50 procent av Kinneviks substans och vi har därför en tid haft tankar på att minska eller avyttra Kinnevik helt, då Zalandos stora andel i Kinnevik inte ger den riskspridning som eftersträvas i fondens innehav. När Kinnevik meddelade att Zalando skall delas ut till Kinneviks aktieägare avyttrades Kinnevik helt."

Vidare skriver förvaltarna att de befarar en kurspress i Kinnevik då många nya aktieägare i Zalando kommer sannolikt vilja sälja sina aktier.

Under perioden deltog fonden i en nyemission i investmentbolaget VNV Global.

"50-70 miljoner dollar av emissionslikviden skall användas till att stödja en snabbare tillväxt inom befintliga portföljbolag, och 50 miljoner dollar till nya investeringsmöjligheter som bolaget har identifierat. VNV Global är fokuserat på techbolag med hög tillväxt och sektorer med höga inträdesbarriärer. För innehaven Babylon Health och Hemnet finns det förväntningar om börsnoteringar. Babylon Health är VNV Globals största innehav", kommenterar förvaltarna.

Angående AQ Group skriver förvaltarna att bolaget har levererat över 100 kvartal i rad med vinst. Bolaget värderas lägre än större och mer välkända serieförvärvare som Lifco och Indutrade.

De tre största innehaven i portföljen var Investor, Industrivärden och Ratos med portföljvikter på 7,7, 7,7 respektive 7,1 procent.
Kavaljer Investmentbolagsfond, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent2,7
Index MM, förändring i procent2,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER