Bildkälla: Stockfoto

Kavaljer Investmentbolagsfond steg 5,8 procent i april - avkastat 19,02 procent i år

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 5,8 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Peter Lindvall och Håkan Telander.

Under månaden bidrog innehaven i Addlife, Bure och Svolder. På den negativa sidan fanns VNV Global, Prosus och Johnson & Johnson. Nytt innehav för perioden är Lundbergs.

"I Lundbergs finns den helägda rörelsen Lundbergs Fastigheter, de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Lundbergs ger en god riskspridning mot fastigheter och flera svenska kvalitetsbolag", skriver förvaltarna.

Ratos visade en fortsatt stark resultatutveckling under det första kvartalet. Trots att Bisnode som representerade 54 procent av resultatet i det första kvartalet 2020 inte längre ingår i koncernen så ökade Ratos resultatet före skatt med 61 procent.

Xano levererade efter månadens slut en stark kvartalsrapport där resultatet efter skatt fördubblades från 40 till 81 miljoner kronor. Omsättningen steg samtidigt med 30 procent till 698 miljoner kronor.

"Samtliga enheter i koncernen visade högre omsättning och ett förbättrat resultat. Liksom under 2020 så har coronapandemin endast haft en begränsad påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget gynnas av den starka tillväxten inom medicinteknik och fordonsindustrins återhämtning. Balansräkningen är stark och vi hoppas bolaget under året lyckas göra fler värdeskapande förvärv. Vi spår en fortsatt stark tillväxt för Xano, både organisk och via förvärv. Vid nuvarande lönsamhetsnivå handlas Xano till P/E 15 vilket vi ser som är lågt med hänsyn till bolagets stabilitet och tillväxtmöjligheter", kommenterar Lindvall och Telander.

Vidare så rapporterade även det schweiziska investmentbolaget BB Biotech som investerar i bioteknikbolag. BB Biotech utökade portföljen med två bolag verksamma inom onkologi, Essa Pharma och Revolution Medicines.

De tre största innehaven i portföljen var Investor, Ratos och Industrivärden med portföljvikter på 6,7, 6,7 respektive 6,3 procent.

Kavaljer Investmentbolagsfond, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent5,8
Index MM, förändring i procent4,2
Fond i år, förändring i procent19,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER