Bildkälla: Stockfoto

Kemira förbättrar resultat trots något lägre omsättning

Kemira förbättrar resultat trots något lägre omsättning

Finländska kemiföretaget Kemira redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en högre vinst.

Omsättningen sjönk 0,9 procent till 642,0 miljoner euro (647,8).

Ebitda-resultat blev 108,4 miljoner euro (92,5), med en ebitda-marginal på 16,9 procent (14,3).

Rörelseresultatet blev 60,7 miljoner euro (47,0), med en rörelsemarginal på 9,5 procent (7,3).

Resultatet efter skatt blev 39,6 miljoner euro (29,3), en ökning med 35,2 procent mot föregående år.

Kemira har påverkats i begränsad skala av coronapandemin eftersom verksamhetsinriktningen mot kemi av många länder som stängt ned har betraktats som samhällsviktig. Detta har möjliggjort fortsatt drift utan störningar.

”Dock, trots den goda starten på året, finns det en risk för lägre efterfrågan på våra produkter under kommande kvartal, särskilt inom skiffer”, skriver bolaget.

Kemira meddelade under måndagskvällen att man drar tillbaka sin helårsprognos på grund av osäkerheten relaterat till coronapandemin och oljeprisnedgången.

Den tidigare tvåveckors-strejken i Finland under februari kom inte att ha betydande påverkan på divisionen Pulp & Paper. Ebitda-marginalen stärktes under perioden till 15,9 procent (13,3). Framöver på kort sikt väntas däremot påverkan från coronapandemin på tryck och skrivpapper, enligt bolaget.

Kemira, MEUR Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 642,0 647,8 -0,9%
EBITDA 108,4 92,5 17,2%
EBITDA-marginal 16,9% 14,3%
Rörelseresultat 60,7 47,0 29,1%
Rörelsemarginal 9,5% 7,3%
Nettoresultat 39,6 29,3 35,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER