Bildkälla: Stockfoto

Kemira justerade rörelseresultat högre än väntat i fjärde kvartalet - guidar för intäktstillväxt under 2021

Finska kemibolaget Kemira redovisar en omsättning i linje med väntat och ett justerat rörelseresultat över analytikernas förväntan.

Omsättningen sjönk 7,9 procent till 605,6 miljoner euro (657,7). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 598,6.

Ebitda-resultat blev 91,2 miljoner euro (69,6), med en ebitda-marginal på 15,1 procent (10,6).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 107,9 miljoner euro (90,1), väntat 99,9, med en justerad ebitda-marginal på 17,8 procent (13,7).

Rörelseresultatet blev 40,3 miljoner euro (21,9). Rörelsemarginalen var 6,7 procent (3,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 57 miljoner euro (42,4), med en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (6,4).

Resultatet efter skatt blev 23,8 miljoner euro (8,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,14 euro, vilket är 44,0 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,25.

I utdelning föreslås 0,58 euro (0,56).

Kemira guidar för att intäkterna under 2021 i lokala valutor kommer öka jämfört med föregående år. Det justerade ebitda-resultatet väntas bli oförändrat eller något lägre.

Vd Jari Rosendahl uppger att marknadsefterfrågan har börjat återhämtat sig gradvis från nivåerna under 2020.

Kemira, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning605,6598,61,2%657,7-7,9%
EBITDA91,269,631,0%
EBITDA-marginal15,1%10,6%
EBITDA, justerat107,999,98,0%90,119,8%
EBITDA-marginal, justerad17,8%16,7%13,7%
Rörelseresultat40,321,984,0%
Rörelsemarginal6,7%3,3%
Rörelseresultat, justerat5742,434,4%
Rörelsemarginal, justerad9,4%6,4%
Nettoresultat23,88,6176,7%
Resultat per aktie, EUR0,140,25-44,0%
Utdelning per aktie, EUR0,580,563,6%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER