Bildkälla: Stockfoto

Kinas ekonomi går bättre, trots utmanande tillväxt - AllianzGI

Juli månads makrodata skildrade en trög bild av de ekonomiska tillväxtutsikterna i Kina. AllianzGI har publicerat en analys för att ge en mer omfattande bedömning av ekonomin och drar slutsatsen att detta inte är det "tvärstopp-scenario” som vissa har föreslagit.

– Den ekonomiska tillväxten i Kina är fortfarande utmanande. Men ekonomisk data tyder, enligt vår mening, inte på att den ekonomiska aktiviteten ska avmattas ytterligare, säger Jenny Zeng, CIO Asia Fixed Income för AllianzGI.

Analytikerna lyfter fram följande:

- Medan ekonomiska data från juli månad målade upp en oroande bild visade den en pågående dämpning av aktiviteten snarare än att tillväxten håller på att implodera.

- Förra månadens nedgång i kreditefterfrågan från hushåll och företag bör ses i ljuset av den rekordökning av krediter som skedde under första kvartalet 2023.

- Trots nedslående data avseende detaljhandeln, i jämförelse med marknadens förväntningar, är fortfarande ett brett spektrum av sektorer robusta.

- Även om aktiviteten i fastighetsberoende branscher som cement fortsatte att försämras, var andra industrisektorer generellt stabila.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER