Bildkälla: Stockfoto

Kindreds definitiva resultat i linje med vinstvarning - höjer utdelningen

Bettingbolaget Kindred redovisar ökande omsättning och stigande justerat ebitda under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Utfallen överensstämmer med de preliminära beskeden vid vinstvarningen den 12 januari. Bolaget drar upp utdelningen något.

Omsättningen steg 24,7 procent till 305,5 miljoner pund (244,9), att jämföra med preliminär uppgift på 305 miljoner.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 39,1 miljoner pund (27,6), med en justerad ebitda-marginal på 12,8 procent (11,3). Preliminär uppgift var cirka 39 miljoner.

Resultatet före skatt var 51,9 miljoner pund (78,8). Resultatet efter skatt blev 50,0 miljoner pund (75,0) och resultat per aktie hamnade på 0,23 pund (0,33).

I utdelning föreslås 0,345 pund per aktie (0,337).

I samband med vinstvarningen i januari aviserade bolaget åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Kindred meddelar vidare att koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott för tiden fram till och med den 5 februari 2023 var 3,7 miljoner pund, 36 procent (32 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela första kvartalet 2022.

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott exklusive Nederländerna för tiden fram till
och med den 5 februari var 2,9 miljoner pund, 9 procent (6 procent vid oförändrade
valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela första kvartalet
2022.

Spelöverskottet från sportspel har påverkats positivt av en starkare marginal för sportspel
efter fria vad för ovan period om 12,2 procent, jämfört med 10,2 procent för hela det första
kvartalet 2022, skriver bolaget.

Kindred, MGBPQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning305,5244,924,7%
EBITDA, justerat39,127,641,7%
EBITDA-marginal, justerad12,8%11,3%
Resultat före skatt51,978,8-34,1%
Nettoresultat50,075,0-33,3%
Resultat per aktie, GBP0,230,33-30,3%
Utdelning per aktie, GBP0,3450,3372,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER