Bildkälla: Stockfoto

Klick Data minskar omsättning och ökar förlusten

Klick Data minskar omsättning och ökar förlusten

IT-bolaget Klick Data redovisar minskande omsättning och en ökad förlust under första halvåret jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 52,6 procent till 0,9 miljoner kronor (1,9).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -1,8 miljoner kronor (-1,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,74 kronor (-0,40).

Ordernettot har under den senaste 12-månadersperioden minskat med 32 procent (-29).

"Bolagets nya utbildnings och valideringsplattform KlickData har under perioden färdigställts och migrering och implementation sker succesivt under Q3, varav den första skedde 4 December. Kursmoduler, mallar och tester anpassas både till svenska och till engelska", skriver bolaget.

Klick Data kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market den 15 januari.

Klick Data, Mkr H1-2019/2020 H1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 0,9 1,9 -52,6%
Rörelseresultat -1,8 -0,9
Resultat före skatt -1,8 -1,0
Nettoresultat -1,8 -1,0
Resultat per aktie, kronor -0,74 -0,40
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER