Bildkälla: Stockfoto

Klick Data minskar omsättning och ökar rörelseförlust under helåret 2018/2019 – ny plattform lanseras under sommaren

Klick Data minskar omsättning och ökar rörelseförlust under helåret 2018/2019 – ny plattform lanseras under sommaren

IT-bolaget Klick Data redovisar minskande omsättning under helåret 2018/2019 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust och föreslår ingen utdelning.

Omsättningen uppgick till 3,2 miljoner kronor (5,5), en minskning med 42 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före skatt var -0,1 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (0).

Klick Data föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Orsaken till omsättningsraset och den påföljande resultatutvecklingen är till övervägande del hänvisat till förseningen av utrullningen och utvecklingen av den nya utbildningsportalen KlickData", skriver bolaget.

I slutet av 2018 bröts samarbetet med den huvudleverantör som byggt KlickData sedan december 2016. Under våren har utvecklingen gått vidare med ett annat utvecklingsteam vilket innebär att KlickData lanseras nu under sommaren.

"De omfattande utgifterna för produktutveckling och uppdatering av K3 till KlickData förväntas minska under kommande år då underhållningsarbete och buggfixar förväntas kosta mindre än utveckling av själva plattformen", uppger Klick Data.

Den utdragna förseningen gör att det av allt att döma krävs ett eller två verksamhetsår innan effekten syns i resultatutvecklingen. Bolagets förväntningar 2019/2020 är därför lågt ställda.

Klick Data skriver vidare att aktieportföljen efter vårens uppgång sålts i samband med bolagets likviditetsbehov.

Klick Data, Mkr 2018/2019 2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 3,2 5,5 -41,8%
Rörelseresultat -3,0 -2,4
Resultat före skatt -0,1 0,1
Nettoresultat -0,1 0
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER