Bildkälla: Stockfoto

Klick Data minskar omsättning och rörelseresultat under helåret 2017/2018 – föreslår ingen utdelning

Klick Data minskar omsättning och rörelseresultat under helåret 2017/2018 – föreslår ingen utdelning

IT-bolaget Klick Data redovisar minskande omsättning under helåret 2017/2018 jämfört med samma period året innan. Bolaget minskar rörelseresultatet och lämnar utdelningen oförändrad på 0 kronor.

Omsättningen uppgick till 5,5 miljoner kronor (6,3), en minskning med 13 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före skatt var 0,1 miljoner kronor (0). Resultatet efter skatt blev 0 miljoner kronor (0).

Klick Data föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Aktieportföljen har påverkats negativt av investeringar i H&M, Ratos och Betsson. Klick Data har även behållit sina investeringar i fastigheter där en rad bostadsrätter i Berlin införskaffades under 2013-2016. Företaget har tänkt att äga dessa i fem till tio år. Risk/reward bedöms som fortsatt gynnsam. Värderingarna har lämnats oförändrade jämfört med ingångsvärdet.

Klick Data har i övrigt investerat under året.

"Sammantaget ser ledningen detta som att utvecklingen kommer vända uppåt framgent med dessa åtgärder vid en full utrullning av Klick Data portalen efter ett antal år av negativ tillväxt i omsättning och vinst och att verksamhetsåret ska bli en vändning", skriver bolaget.

Klick Data, Mkr 2017/2018 2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 5,5 6,3 -12,7%
Rörelseresultat -2,4 -1,3
Resultat före skatt 0,1 0
Nettoresultat 0 0
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER