Bildkälla: Stockfoto

Klick Datas omsättning och resultat minskade i första kvartalet

Klick Datas omsättning och resultat minskade i första kvartalet

IT-bolaget Klick Data redovisar minskad omsättning och ett lägre resultat under första kvartalet, maj till juli, i det brutna räkenskapsåret 2018/19.

Omsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (1,3), en minskning med 46 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-0,4). Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,18).

Likvida medel vid slutet av perioden 3,4 miljoner kronor (4,9).

Bolaget uppger att Klick Data-plattformen som ersätter K3 har testkörts i betaläge under första kvartalet. Utrullningen till kunder beräknas ske successivt fullt ut under tredje kvartalet.

Klick Data, Mkr Q1-2018/2019 Q1-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 0,7 1,3 -46,2%
Resultat före skatt -0,7 -0,4
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,18
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER