Bildkälla: Stockfoto

Klimator vidtar kostnadsbesparingar och byter vd

Mjukvarubolaget Klimator har beslutat att genomföra kostnadsbesparingar samt byta vd. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Styrelsen har beslutat om ett program för kostnadsreduceringar, detta för att marknaden inom sektorn automotive inte utvecklas i den takt som vi förväntat. Vi bedömer att automotive fortsatt kommer vara en viktig marknad för Klimator men att intäkter från denna marknad kommer genereras längre fram", skriver bolaget.

Bolaget kommer att se över interna, externa samt personalkostnader med ett mål att reducera kostnaderna med 8–9 miljoner kronor på årsbasis. Detta skall göra att Klimator når lönsamhet med affärsområdet vinterväghållning som bas samt att bolaget samtidigt behåller och bevakar sin position inom området automotive. Full effekt av kostnadsreduceringen förväntas i slutet av 2023.

Vidare har styrelsen och nuvarande vd Patrik Simson kommit överens om att det är rätt tidpunkt för ett ledarskifte.

Styrelsen har utsett Emil Danielsson som ny vd för Klimator. Han är idag ansvarig för affärsområdet vinterväghållning på Klimator.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER