Bildkälla: Stockfoto

Knowit spikar nya finansiella mål

It-konsultbolaget Knowit, som under morgonen presenterat ett miljardköp av Cybercom, har spikat nya finansiella mål. Företaget har också antagit en ny utdelningspolicy.

Trots dagens miljardköp utesluter företaget inte ytterligare förvärv.

"Knowit är unikt positionerat för att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Genom dagens affär tillsammans med Cybercom får vi en mycket stark position på den nordiska marknaden, och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och fortsatta selektiva förvärv", uppger ordförande Jon Risfelt i en kommentar.

Fakta nya mål:
Tillväxtmål: Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.
Resultatmål: Ebita ska över tid öka till 12 procent av omsättningen.
Skuldsättningsmål: Nettoskulden i förhållande till ebitda ska över tid inte överstiga 2 gånger.
Utdelningspolicy: Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER