Bildkälla: Stockfoto

Kollect on Demand ökar förlusten under tredje kvartalet

Återvinningsspecialisten Kollect on Demand redovisar en högre omsättning men också större förlust under tredje kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen uppgick till 12,2 miljoner kronor (9,7). De återkommande intäkterna stod för 56 procent av intäkterna från den löpande verksamheten, vilket är en ökning med 9 procentenheter från 47 procent under tredje kvartalet 2019.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet både före och efter skatt var -4,1 miljoner kronor (-2,2).

Likvida medel uppgick till 10,1 miljoner kronor (2,5). Företaget har genomfört en kapitalanskaffning om 12 miljoner kronor, bland annat för att finansiera BTWL:s förvärv av ett Irlandsbaserat företag inom komprimatorsektorn, vilket slutfördes efter kvartalets utgång

"Det glädjer mig särskilt att vi under perioden har kunnat genomföra en kapitalanskaffning, som övertecknades, och att vi har slutfört vårt första förvärv som noterat bolag. Kapitalanskaffningen är ett kvitto på den tilltro som svenska investerare har till Kollect. Förutom att vi därigenom erhöll medel till förvärvet stärkte den också vår ägarbas", kommenterar vd John O'Connor.

Kollect on Demand, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning12,29,725,8%
Rörelseresultat-4,1-2,5
Resultat före skatt-4,1-2,2
Nettoresultat-4,1-2,2
Likvida medel10,12,5304,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER