Bildkälla: Stockfoto

Kollect on Demand ökar omsättning och rörelseresultat - första kvartalet påverkas av nedstängningar

Kollect on Demand redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 48,3 procent till 12,9 miljoner kronor (8,7). Återkommande intäkter uppgick till 7,88 miljoner kronor (4,14), motsvarande en ökning om 90 procent.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-5,4).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-5,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,75 kronor (-1,22).

Likvida medel uppgick till 24 miljoner kronor (0,9).

Under första kvartalet har den irländska regeringen utökat coronarestriktionerna i landet och cirka två tredjedelar av alla byggarbetsplatser är nu utan verksamheten. Det påverkar intäkter från sophämtning, containeruthyrning samt bortforsling av skrot.

"En stor del av tillväxten för de återkommande intäkterna springer ur de ökade intäkterna från BIGbin-verksamheten, som utgör en central drivkraft för vår marginal och spelar en viktig roll som strategiskt nyckelmål för företaget. Vi har vuxit från 14 driftsställen i december 2019 till 30 i december 2020", skriver vd:n John O'Connor.

Kollect on Demand, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning12,98,748,3%
Rörelseresultat-2,4-5,4
Nettoresultat-2,4-5,3
Resultat per aktie, kronor-0,75-1,22
Likvida medel240,92 566,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER