Bildkälla: Stockfoto

Kollect on Demand redovisar rekordomsättning för november

Irländska Kollect on Demand, som är noterat på First North och som är specialister inom avfallshantering, redovisar en rekordomsättning för november.

Totalt omsatte bolaget 4,5 miljoner kronor (2,8) med en bruttomarginal om 44 procent (31). Omsättningen har ökat med 9 procent mot oktober och 59 procent mot motsvarande period i fjol.

Återkommande intäkter ökade med 107 procent mätt som årstakt och 11 procent mätt som månadstakt.

Samtliga områden växer. Commercial Bins påverkas av coronapandemin och redovisar en i stort sett oförändrad nivå.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER