Bildkälla: Stockfoto

Konsumentförtroendet i Italien minskade mer än väntat i januari

Konsumentförtroendet i Italien minskade mer än väntat i januari.

Konsumentförtroendet sjönk till 114,2 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 116,5.

Föregående månads utfall var 117,7.

Italienjanuari, 2022KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2021
Konsumentförtroende114,2116,5-2,0%117,7
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER