Bildkälla: Stockfoto

Konsumentpriserna i Tyskland ökade mindre än väntat i årstakt i november (ippdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Konsumentpriserna i Tyskland ökade mindre än väntat i årstakt i november. På månadsbasis sjönk priserna något. Återigen var mat och energi stora bidragsgivare.

På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 10,0 procent (+10,4), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 10,4 procent.

På månadsbasis sjönk priserna med 0,4 procent.

Precis som tidigare stod mat- och energipriserna för de största uppgångarna under månaden. Matpriserna steg med 21 procent på årsbasis medan energipriserna steg med 38,4 procent.

Matpriserna är i en uppåtgående trend. I september steg de med 18,7 procent och i oktober med 20,3. Uppgången i energipriserna har avtagit något. I oktober steg de med 43 procent.

För tjänster steg priserna med 3,7 procent i november. Räntorna steg med 1,9 procent.

Tyskland, %november, 2022Konsensusoktober, 2022
KPI, YY10,010,410,4
EU Harmoniserad KPI, YY11,311,311,6
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER