Bildkälla: Stockfoto

Konsumtionen bromsade in i juni och juli - Swedbank

Konsumtionen i Sverige saktar in i spåren av den höga inflationen, enligt Swedbank. Korttransaktionsdata från banken visar att konsumtionstillväxten trendade nedåt under juni och juli. Framöver tror banken att inbromsningen kan fortsätta.

“Att hushållens köpkraft försämras kraftigt till följd av den höga inflationen och stigande räntor är sannolikt den drivande faktorn bakom inbromsningen i konsumtionen”, säger Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank. ”Siffrorna visar att hushållens utgifter för konsumtionen är högre nu jämfört med för ett år sedan, men i volymtermer (fasta priser) har konsumtionen börjat falla, det vill säga de får mindre för pengarna helt enkelt”.

Swedbank noterar en nedgång i flera branscher, även i de som gick starkt i början av året som hemelektronik och möbler. Framöver tror banken på en fortsatt inbromsning.

“Hushållens köpkraft är fortsatt pressad, konsumentförtroendet är i botten och osäkerheten kring utvecklingen framöver är stor”, säger Pernilla Johansson.

Samtidigt som konsumtionen saktar in har inflationen stigit. I juni låg inflationen mätt i KPIF, konsumentpriser med fast ränta, på 8,5 procent. För resten av året räknar Swedbank med att inflationen fortsätter att stiga. Banken spår en inflation mätt i KPIF på upp emot 9 procent under det fjärde kvartalet.

Riksbankens egna prognos spår en KPIF-inflation över 7 procent för resten av året.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER