Bildkälla: Stockfoto

Kopparbergs minskar omsättning och resultat under fjärde kvartalet - höjer utdelningen

Kopparbergs Bryggeri redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 37,7 procent till 307,4 miljoner kronor (493,1).

Rörelseresultatet blev -35,2 miljoner kronor (38,6). Pundförsvagningen påverkade med -48 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Resultatet före skatt var -43,6 miljoner kronor (17,2).

Resultatet efter skatt blev -30 miljoner kronor (12,3).

Resultat per aktie hamnade på -1,46 kronor (0,60).

I utdelning föreslås 6,75 kronor (6,50).

"Sammanfattningsvis har året trots covid-19 och negativ valutautveckling varit bra. Vår omställningsprocess från att ha varit ett traditionellt bryggeri som producerat öl, vatten och läsk till att bli en mer modern dryckesproducent med betoning på cider- och spritprodukter har nu
börjat ge frukt. Denna process som vi påbörjade för många år sedan har visat sig vara ett lyckosamt beslut", skriver Peter Bronsman.

Litermässigt har bolaget under helåret 2020 ökat sin försäljning med 5 procent.

"I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad och som står för 60 procent av vår totala försäljning har vi fortsatt att fokusera på våra cider- och spritprodukter. Där har vi ökat våra marknadsandelar i både cider- och spritsegmentet. Vår försäljning inom cidersegmentet har
ökat med 13 procent och i spritsegmentet, där vi har både gin och rom, har vi ökat med 65 procent", skriver Bronsman i sitt vd-ord.

Övriga länder som ökat försäljningen är Australien och Irland. Dock har försäljningen i viktiga turistländer så som Spanien, Cypern och Grekland inte kommit igång som bolaget hoppats. I Sverige har försäljningen via Systembolaget ökat.

Bronsman avslutar sitt vd-ord med att nämna utdelningshöjningen.

"Med en stark likviditet och en förhoppning om en fortsatt positiv försäljningsutveckling för koncernen föreslås en utdelning på 6,75 kr (6,50 kr) per aktie."

Kopparbergs, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning307,4493,1-37,7%
Rörelseresultat-35,238,6
Rörelsemarginal7,8%
Resultat före skatt-43,617,2
Nettoresultat-3012,3
Resultat per aktie, kronor-1,460,60
Utdelning per aktie, kronor6,756,503,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER